Esence

25.02.2010 20:04

 

Články

Mistrovské esence

Cílem práce s mistrovskými esencemi je rozpoznat své vlastní pravdivé jádro a prožívat prapůvodní bytí v každodenní realitě. Jsou také cestou k nalezení vlastního  mistrovství . Na této cestě se stav vědomí rozvíjí čím dál víc a vlastní potenciál dochází plného uplatnění. Pomáhají nám prožívat úspěšný a plný život.

Zjistíme kdo jsme, jaké masky nosíme, za jakým omezením , vzorci chování , hrami a úhybnými manévry se vlastně skrýváme.

Esence si vybíráme pomocí vykládacích karet ( 21 - stejně jako esencí), intuitivně si vybereme téma, jež potřebujeme zpracovat.Obdržíte také návod jak s esencemi pracovat, kam si olej či tinkturu nanášet a co Vám téma , které jste si vybrali říká. Esence pomáhají daná témata jemně a citlivě pochopit a nastolit harmonii v myšlenkách, činech a zpracovávat souvislosti. Cena esence je 679,- Kč , obsah 30 ml.

Na ochutnávku vám přikládám zkrácený popis mistrovských esencí. V případě, že vás některá zaujala neváhejte mě kontaktovat.

Esence :

1.Maha Chohan -Vnitřní moudrost

Energie Maha Chohana nám umožňuje ponořit se do jakéhokoli děje nebo situace a současně zůstat nad věcí. Vcítit se, ale nenechat se pohltit. Učí nás naslouchat své vitřní moudrosti, spojuje nás s naším Vyšším vědomím. Stáváme se bdělými pozorovateli a poznáváme, že věci pozorované s nadhledem většinou nejsou takové, jak se nám jeví, zabředáme-li příliš do dění. Osvobozuje nás od pomýlených představ o sobě samých

2.Lao Tse -Přijímání a vnitřní klid

Energie Lao Tse nám pomáhá jednat uvolněně a z vnitřního klidu. Učí nás rozpoznat rozdíl mezi posuzováním a hodnocením a vidět věci takové, jaké jsou. Nevede k rezignaci, ale k jednání z vnitřního klidu a míru. Pomáhá nám neposuzovat události a lidi jako špatné nebo dobré a nepromítat do nich svůj vlastní stav. Lao Tse nás vede do hluboké meditace, do stavu bytí v přítomnosti a ke spojení s Jednotou

3.El Morya -Důvěra

Tato mistrovská energie nás znovu naplňuje neotřesitelnou důvěrou k samotným základům naší existence. Zbavuje nás pocitu opuštění, odloučení a bezmoci, osvobozuje nás od tíživé nadvlády strachu. Učí nás důvěřovat, že vše, co se nám děje, je pro naše dobro a z tohoto pohledu také energicky a cílevědomě jednat. Netrápit se pochybnostmi a úzkostí, nepropadat beznaději.

   4.Kwan-Yin -Oddanost

Energie Kwan Yin nám pomáhá rozpustit v sobě všechno strnulé a těžkopádné - myšlenky, pocity i bloky v těle. Učí nás poddat se proudu života. Nechat se nést, ale ne bezmocně unášet. Spojit se se svou jemnou ženskou silou, která nám dává odvahu splynout s řekou života, a přitom zůstat pány a strůjci svého osudu. Pomáhá nám plně se otevřít svým pocitům.

5.Christus -Pravda a bezpodmínečná láska

Energie Christa nás učí poznat a žít svou vlastní pravdu a slepě nepřejímat názory druhých. Pomáhá nám řešit témata otcovství a autorit. Pomáhá nám uvědomit si, kdo jsme, co opravdu chceme, a stát si za tím. S hlubokou láskou nás vede k objevování samotné podstaty naší bytosti. Díky této energii si znovu uvědomujeme, že žijeme v objetí všeobjímající lásky. Opět se citíme v bezpečí. Energie Christa také posiluje naši vlastní léčivou energii. Zkušenosti z užívání esence: Když jsem začínal užívat Christa, velice jsem se na něj těšil. Je to bytost, ke které se často obracím při léčení i při jiných činnostech. Nicméně po užití první dávky esence jsem ulehl do postele a začal pociťovat hluboký strach. Najednou jako by se přede mnou otevřely nové a nepoznané možnosti, jako bych se měl propadnout do hloubky něčeho, co neznám. Strach trval jen pár hodin, ale byl to pocit dosud nepoznaný. Následně se mi zablokovala spodní část páteře a vydržela mi velice zablokovaná přes týden. V knize Nemoc jako symbol jsem vyhledal, že toto místo páteře souvisí s problémy s otcem. Všechno to do sebe zapadalo. Christus mě přivedl k zamyšlení nad mým vztahem k otci, nad mým vztahem k dětem z pozice otce, atd. Jsem za to velice vděčný! Po čase jsem si na esenci zvykl a její užívání až do konce už bylo velice příjemné. Užívání Christa mi přineslo pročištění kanálů podél páteře, kudy má proudit Hadí síla Kundalini. Zpočátku se Hadí síla snažila proudit kolem páteře, ale nešlo to, musela se jakoby vyhýbat různým energetickým blokům. Po čase se vše pročistilo a při každém užití esence jsem cítil krásný proud energie stoupající bez problémů po celé páteři až vzhůru. Když jsem skončil s užíváním této esence, všiml jsem si, že mnohem plynuleji a rovnoměrněji dýchám. "Před Christem" jsem často zadržoval dech ve výdechu a někdy jsem si to musel uvědomit a vědomě se nadechnout. Teď se to výrazně zlepšilo.

6.Djwal Khul -přijímání vlastní síly

  Tato energie nás spojuje s vlastní silou a mocí a pomáhá nám převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. Posiluje sebedůvěru, sebehodnocení a sebevědomí. Učí nás zůstat sami sebou a nenechat se tak snadno svést s cesty. Zbavuje nás pocitu bezmoci a bezbrannosti, pocitu, že jsme obětí osudu, že nejde nic dělat. Učí nás samostatnému jednání bez potřeby se ospravedlňovat. Energie Djwal Khul posiluje auru a centrum hara. Připomíná taky, že pravá moc a síla může vzejít jen z lásky.

   7. Sanat Kumara -Spojení Nebe a Země
 
   Energie Sanat Kumary nás učí harmonicky spojovat protiklady - mužskou a ženskou stránku, kosmickou a pozemskou    energii, Vyšší vědomí a fyzické tělo. Skrze přijetí duality poznáváme Jednotu. Život přestává být bojem, ale radostnou a  hlubokou zkušeností. Jsme schopni rozeznat božské v nás a porozumět smyslu života.

  

8.Angelika -transformace minulosti  

Energie Angeliky léčí bolestné a nepříjemné zážitky z minulosti. Učí nás čerpat poučení z minulosti a využít je, abychom se v budoucnu vyvarovali stejných chyb. Transformuje náš pohled na minulost a osvobozuje nás od tíže prožitých emocí. Pomáhá nám minulé láskyplně přijmout, využít a potom propustit. Zkušenosti z užívání esence: Angelika mi při užívání ukazuje, co vše jsem si v sobě nesla z minulosti a často jsem na to už dávno zapomněla. Pomohla mi hodně se pročistit slzami, znovu mi připomněla, co jsem v minulosti nezvládla. Jednu sobotu jsem si užila cca půl dne v slzách, ale pak to rychle odeznělo. Jsem ráda, že se to čistí.
   
    9.Orion  -Vize
  
Energie Oriona nás uvádí do souladu s vlastní životní cestou. Připravuje nás na nové začátky, zbavuje pochybností, váhavosti, pomáhá nám snadněji se rozhodnout. Učí nás obrátit svůj pohled do nitra a přijmout vizi svého Vyššího Já. Také věnovat pozornost tzv. náhodám, které skrývají poselství pro naši další cestu. Tato energie také posiluje naši intuici a aktivuje třetí oko.
 
    10.Kamakura - Jednání
 
 Energie Kamakury podporuje naši sílu a schopnost rozhodnout se a cílevědomě jednat. Vede nás k uskutečnění plánů a vizí.  Pomáhá nám překonávat překážky radostně a s elánem. Zbavuje pochybností před prvním rozhodným krokem. Osvobozuje nás od neustálého vnitřního boje a odporu.
 
    11.Kuthumi - Spojeni se Zemí
 

Tato energie nám pomáhá znovu nastolit harmonii s naším tělem a se Zemí. Vnímáme sílu Země a cítíme se ve svém těle dobře. Učí nás trpělivosti při realizaci svých plánů. Díky ní také vnímáme souvislosti a propojení mezi jemnohmotným a hrubohmotným světem, vzájemné působení mezi tělem, aurou a prostředím.

12.Lady Nada  -  Přijímání bytí a radost ze života

Energie Lady Nady nám ukazuje, jak láskyplně a bez výhrad přijmout sebe, své tělo a druhé lidi. Učí nás radovat se a těšit se z vlastního těla, oddat se plně svým smyslům. Pomáhá nám přijmout se se všemi klady i zápory, uvěřit, že si zasloužíme být milováni. Lady Nada také léčí zranění v oblasti sexuality. Poznáváme, že skutečná radost a naplnění pramení z lásky a vede k lásce. 
 
   13. Seraphis Bey - Pozemská síla
  
Energie Seraphise Beye v nás posiluje proud energie první čakry, vůli k životu a fyzickou sílu. Napomáhá nám přijmout své tělo, svou pudovou sílu. Vyrovnat se se svým vztahem k majetku, penězům, bohatství a sexualitě. Učí nás prosadit se. Tato energie má mocnou očišťující sílu, vnáší jas a vědomí do hmoty. Sjednocuje Ducha a hmotu.
 
  14.Victory  - Růst
 
Energie Victory harmonizuje spojení mezi tělem, Duchem a duší. Vyrovnává tok energií v celém systému. Umožňuje integraci nabytých zkušeností a poznání a jejich využití v dalším úseku života. Posiluje důvěru a odvahu před dalším krokem, před novým úkolem. Rozpouští bloky, posiluje naši intuici, sjednocuje pozemský svět a Vyšší vědomí.
 
   15. Saint Germain - Svoboda
 
Energie Saint Germaina svým fialovým plamenem uvolňuje a taví stará pouta a umožňuje nám opustit naše staré vzory myšlení a chování, překonat svá citová lpění. Umožňuje nám poznat a přijmout svou vnitřní svobodu - možnost svobodně se rozhodnout a vybrat si. Události a situace pak ztrácejí svůj negativní náboj, život se znovu stává lehkým a radostným. Měníme úhel svého pohledu a temné se stává světlým.
 
   16.Hilarion  - Univerzální pravda
 
Energie Hilariona nám pomáhá rozpoznat naše nezaměnitelné místo v Božím Řádu. Ukazuje nám naši cestu, naše místo a náš úkol, který můžeme naplnit jen my sami. Posiluje v nás odhodlání nenechat se odradit při plnění svého úkolu negativní reakcí okolí. Vede nás krok za krokem k souznění s naším vyšším vědomím, k poznání univerzální pravdy, že vše je obsaženo ve všem. Zavádí nás do hluboké meditace a spojuje s osmou čakrou.
 

  17.Pallas Athéna - Radost a bohatství

Energie Pallas Atheny sjednocuje intuici a logické myšlení, mužskou a ženskou stránku, jin a jang. Podporuje naše tvořivé sebevyjádření, pomahá nám vynést na světlo své vnitřní obrazy, svou vnitřní hudbu a vnitřní vědění. Napomáhá nám objevovat své vnitřní bohatství a ukazovat je světu. Léčí naše vnitřní dítě, abychom byli znovu schopni dívat se na svět jeho šťastnýma očima a tančit životem - hravě a s lehkostí.

Tato esence je určena pro toho, jenž :

- je přehnaně vážný, zahořklý a strnulý,

- žije podle strnulých principů a struktur : " Tak se to musí dělat ", je stísněný a je zajatcem svých vlastních přání,

- má prkenné pohyby a strojené společenské způsoby,

- má pevně zásadové mínění, není duševně příliš čiperný,

- má tuhou sebedisciplínu, zříká se radostí, protože se pevně drží principů, které přehnaně dodržuje,

- má problémy se sebevyjádřením,

- nedokáže příliš využívat schopností pravé hemisféry, svůj potenciál, umění, nedokáže se umělecky vyjadřovat,

- žije s pocitem chudoby a nedostatku, je lakomý, protože se domnívá, že veškeré zásoby jsou omezené a není radno s nimi plýtvat.

Tato esence je určena i pro ty, kteří :

- nemají žádnou strukturu, žádný řád, jsou velmi chaotičtí,

- jsou dětinští, uvízli v období dětství.

  18. Lady Portia  - Být v rovnováze

S energií Lady Portie zažíváme vnitřní vyrovnanost. I v těžkých situacích nám pomáhá zůstat ve svém vlastním středu. Tím, že se neustále nezmítáme mezi protiklady, můžeme se i snadněji rozhodovat. Pomocí této energie lépe zvládáme svou vnitřní rozervanost, snáze doputujeme do své vnitřní krajiny plné míru a hluboké spokojenosti.

  19. Helion - Být ve sluneční povaze

Energie Heliona nám pomáhá rozzářit své vnitřní světlo, své vlastní jasné slunce. Podporuje naši bezpodmínečnou lásku k sobě. Učí nás přirozenému a sebevědomému projevu. Dodává nám odvahu ukázat ostatním a světu, jací opravdu jsme - zářivou, krásnou a jedinečnou bytost, která je v každém z nás. Jsme schopni odhodit masku nepatrnosti, neschopnosti a bezvýraznosti a přijmout své světlo, své charisma.
 
     20.Aeolus - Poznat v sobě stvořitele
 
Energie Aeola nám pomáhá zcela vědomě utvářet své okolnosti, svůj život. Umožňuje nám být dokonale vědomými a vidět souvislosti mezi vnitřním a vnějším světem. Spojuje nás s naší božskou tvůrčí silou. Uvědomujeme si, že jen my jsme tvůrci svého světa a že pokud jej tvoříme s láskou, jen láska se nám také vrací.
 
    21.Maria - Rozeznat jednotu
 
Energie Marie nám pomáhá zbavit se iluze oddělenosti, ukazuje, že vše je vzájemně propojeno, dává nám pocit bezpečí a ochrany. Učí nás, že jsme vždy byli milováni a přijímáni, že spočíváme v láskyplné náruči Matky Země. Pomáhá nám také najít správnou míru mezi dáváním a přijímáním. Obojí je stejně důležité pro nás i pro ostatní
 
 
 

 
 


 

 


 

  

 
 

 
 


 

 

 


 

  

 
Tato energie nás spojuje s vlastní silou a mocí a pomáhá nám převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. Posiluje sebedůvěru, sebehodnocení a sebevědomí. Učí nás zůstat sami sebou a nenechat se tak snadno svést s cesty. Zbavuje nás pocitu bezmoci a bezbrannosti, pocitu, že jsme obětí osudu, že nejde nic dělat. Učí nás samostatnému jednání bez potřeby se ospravedlňovat. Energie Djwal Khul posiluje auru a centrum hara. Připomíná taky, že pravá moc a síla může vzejít jen z lásky.
 


      

  


 

 

 

 

 

 

—————

Zpět