Barvy a čakry

Barvy:

Barvy mají velký vliv na duševní náladu člověka a jeho dobrý zdravotní stav.Oči potřebují barvy stejně jako potřebuji světlo. A přitom barvy nepřijímáme pouze pasivně jako pocit, ale sami barvy tvoři, z čehož vznikají specifické psychologické stavy, jež působí na naši mysl.A  můžete to vnímat při čtení tohoto textu, při vaření, psaní, u oblečení které nosíte,v přírodě .Zkuste chvíli pozorovat barevný svět kolem vás.Je vědecky dokázáno, že barevný podnět , který oko přijme je veden vegetativním nervovým systémem do mezimozku. Odtud je to velmi přesně řízeno společně s působením organických funkci, které bylo tou či onou barvou povzbuzeno.Závisí to na barvě, která se použila.Každá barva z barveného spektra má svůj vlastní specifický charakter a účinek na toho kdo ji nosí , díva se  a obklopuje se jí. A jaké barvy máte vy ve svém životě?. Jakou barvou se obklopujete a jejiž chvění a silám se vystavujete?

A teď něco o barvách :

Oranžová -Je symbolem veselí , optimismu a radosti ze života. Je to teplá, positivní, povzbuzující barevná energie, která velmi pomáhá proti depresím, pesimismu a nespokojenosti. Zvětšuje pocit živosti, ctižádosti, chuť k aktivitám a dopomáhá k odvaze a síle.Psychologicky se má zářivá oranžová barva charakter " dát se strhnout proudem".Jako žhavý , ohnivý plamen pronikne, zahřeje a osvítí svým leskem vše, co se jí postaví do cesty, a potom zanechá efektní, ohromující dojem.Tato barva, stvořená z barevných kvalit červené a žluté, které jsou symbolem faktorů osbonosti a moudrosti, obsahuje mocné,povzbuzující vlastnosti.

Červená - Je symbolem chuti do života, výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zdolávání nesnází a dobyvačnosti. Je to barva ohnivého východu slunce, má největší schopnost proniknout, aktivovat,vitalisovat. Odpovídá životní síle, pocitu hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a možnosti. Červená dělá člověka hovorného a snaživého,vášnivého a dodává mu aktivitu při zahálčivosti, nechuti v práci a lenosti v učení. Děti, které mají problémy s učením by měly dělat úkoly pod červeným světlem. V oblasti sexuality vyjadřuje tato barva čisté tělesné pudy, zaměřené na získání požitku.

Růžová - Obsahuje jemnější kvality červené a je označována jako barva srdce.Symbolisuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční úrovni. Je to barva čistých duševních citů lásky na vyšší úrovni, barva něhy,jemnosti.Barva jemného způsobu života,zdrženlivé elegance, slavnostních nálad a sentimentálních citů a hnutí mysli.Lidé, jejíchž oblíbenou barvou je růžová, jsou ale rození požitkáři, kteří se vrhají s rozkoší do všeho, co jim dělá radost a povyražení.

Hnědá - Je temnější oranžová, je to barva země, a to také tvoří její charakter.Základní význam hnědé odpovídá potřebě bezpečí, tepla a útulnosti, spojené s touhou po jednoduchém klidném a s přírodou spjatém životě.Lidé, kteří mají rádi hnědou, stojí pevně na zemi, jsou spořiví a spjati s domovem. Nehledají změny životních okolností a nejraději by vše nechali tak, jak to je.Tato barva znamená stabilitu, zajištění, daru růstu a reality, a tím zjednává uspokojení potřeby po jistotě a blahobytu.

Žlutá -Je nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Svým positivním, magnetickým chvěním působí žlutá povzbudivě na nervy a ztělesńuje pocit svobodného, nezatíženého vývoje, uvolnění a osvobození.Zastupuje totiž vždy radost, veselí a chuť do života, podporuje schopnost kontaktu, zpracovávání zážitků a dojmů a oživuje veškeré myšlení podňecováním nervových impulsů.Záliba ve žluté značí duchovní čilost, vnitřní bdělost a ochotu stále se něčemu přiučovat. Intelekt a paměť jsou silně vyvinuté a vnímavé.

Zelená - Je barva přírody, bujné vegetace a probouzejícího se jara, symbolisuje hojnost,růst, nový začátek a rozvoj. Pohled do zelené ukliďnuje nervy,oživuje oči, posiluje smysly a dává pocit klidu a zotavení.Zelená platí za neutrální barvu, smiřující, zušlechťující,která působí osvěživě a vyrovnaně.Díky svému ukliňujícímu účinku je zelená velmi působivou pro nervósní a cholerické lidi.Mimo to podporuje tato barva koncentraci , stejně jako schopnost pamatování a vzpomínání.

Modrá Význám modré barvy je klid, mír, uvolnění a vyváženost.Modro nebe otevírá ducha a duši a dává blažený pocit neskonalých dálek a absolutní vnitřní svobody. Je to také barva touhy , odevzdanosti , víry, oddanosti Bohu a věrnosti.Lidé, kteří mají rádi modrou, mají většinou vyrovnaný charakter a jsou schopni se přizpůsobit, jsou sensitivní a věrní.Modrá podporuje schopnost k vyváženosti a mírnosti a stává se tak cennou pomocí pro stresované a neklidné lidi, po kterých je požadováno víc, nežli unesou.

Fialová -Je to barva ležící ve spektru mezi červenou a modrou, symbolisuje změnu, překročení a přenesení jinam. Je to sjednocení dvou opačných pólů, soutok dvou sil, spojení dvou kontrastních, energetických faktorů. Fialová je barva inspirace, mystiky, magie a kouzla. Ve fialové se tedy sjednocují dva protiklady, totiž modrý klid a červená pohonná síla. Směsí červené a modré prokazuje fialová sjednocení symbolů s nimi spojených, totiž symbolu materie a ducha.

Bílá - jako nejsvětlejší barevné chvění, je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Zdůrazňuje existenci světla, rozpuštění veškeré hrubosti, stav dokonalého odmaterialisování,vykoupení. Spolehlivost , upřímnost a láska k pravdě jsou vynikající vlastností milovníků bílé.

Černá - Odpovídá výrazu smutku, ztráty, beznaděje a zdůrazňuje tím nevysvětlitelné, tajemstvím opředené. Je to barva smrti, bezbarvá přísná a přísná nachází ale výraz při zvláštních slavnostech a důstojných příležitostech.Černá je v drsném protikladu ke všemu co je pestré, co se raduje ze života a co je povzbuzující. Ten kdo má černou v oblibě vyjadřuje, že rád potlačuje vnitřní přání a potřeby a že se o to raději obklopuje tajemnem a neproniknutelností, aby vypadal zajímavě. 

 

Čakry:

Čakry by bylo možné označit také jako centra vědomí.Jsou to energetická centra, která nemají žádné hmotné ani anatomické formy.Pramení v jemnohmotném systému lidské energie,vyzařují však, jak odpovídá jejich postavení, také naším fyzickým tělem.Čakry jsou schopné ovlivňovat naše buňky, orgány i celý náš hormonální systém.Rovněž působí na naši duši , pocity a myšlenky.Výraz čakra pochází se sanskrtu, staroindického jazyka učenců, a znamená "kolo" nebo "vír".Naše čakry se nacházejí v neustálém, tzv.otáčivém pohybu.Tímto neustálým otáčivým pohybem jsou energie zvenčí přitahovány přes naše jemnohmotné a fyzické tělo. S pomocí svých čaker přijímáme energie z našeho okolí. Přes tyto čakry jsme schopni energie nejen přijímat , nýbrž tak energie rovněž vydáváme.

Kořenová,základní neboli kostrční čakra

Leží na konci páteře, a je-li aktivní, je ohnivě červená. V této úrovni mají energie v těle se vyskytující nejpomalejší hustotu chvění. Toto centrum je čtyřdílné, a proto je jeho symbolem také kříž. Element první čakry je pevnost,zemský element.Jemu je přidělena červená barva a smyslová funkce čich. Z této úrovně zakoušíme jistotu i pocit pradůvěry.Chvění zemského elementu nám dává pocit, že stojíme pevně oběma nohama na půdě reality.Základní princip je zodpovědnost za sebe.Vyrůstá z vědomí,že člověk si nese za všechno zodpovědnost sám - za svůj život, za svůj osud, za své zdraví a za své okolí.V té míře, v jaké je člověk ochoten převzít za svůj život vlastní zodpovědnost, v té může také usilovat a k dokonalosti dovést uskutečnění. Tvoří životně důležitý základ a zdroj vitální energie pro vyšší čakry, je zde vyjádřena vůle k existenci  a k tomu , aby člověk obstál v životním boji.Je to zdroj síly zdravé smyslnosti a něhy, harmonického vývoje a ochoty důvěřovat.

Barevný léčivý paprsek

Kořenová čakra může být aktivována svítivou, jasnou červenou. Zprostředkovává dynamiku, vitalitu a životní sílu.Daruje odvahu a průbojnost, aby se člověk mohl postavit požadavkům života a aby je také zdolal. Červený léčivý paprsek, nařízený na nohy nebo na chodidla,pomůže posilnit tato nanejvýš sensitivní,jemnocitná a vnímavá centra a pomůže je naplnit energii, a tím posílí i duši, aby sebrala odvahu k dalšímu, cílevědomému plnění svého životního úkolu.

Sakrální, sexuální neboli slezinová čakra

Druhá čakra leží v oblasti pohlavních orgánů a je ve vzájemném vztahu se sluncem. Když je tato čakra plně aktivovaná,vyzařuje červenou,oranžovou, žlutou, modrou a fialovou barvu. Této čakře je přidělena oranžová barva,element voda a smyslová funkce chuť.Vodní element čistí a tříbí , uvolňuje a odplavuje to , co se jako blokáda staví do cesty živoucímu proudu. V tělesné oblasti se to projevuje jako vylučující funkce ledvin a močového měchýře zbavující tělo jedů. V duchovní úrovni je to symbolisováno uvolněním nahromaděných citů a uspořádáním blokovaných pocitů. Tím se otevíráme novým zážitkům a dojmům, abychom mohli svůj život stále a znovu objevovat a prožívat.

Barevný léčivý paprsek

Zářivá oranžová je léčivá pro slezinnou čakru. Je to barva moci a silného tepla a podporuje obzvláště positivní rozvážný životní postoj.Zářivá oranžová, namířená přímo na slezinu, zpúsobí, že je ohnivá životnost slunce přijata bezprostředně lidským organizmem.Dává nové impulsy a rozpouští mentální blokády v myšlenkové a citové oblasti.

Solarplexus, neboli pupeční čakra

Tato čakra se nachází v pupku, v oblasti solarplexu. Její hlavní význam spočívá v tom, že se skrze ni cítíme spojeni s fyzickým i s éterickým světem. Tato čakra je východ, kterým mohou proudit naše emoce. Je to sídlo podvědomí, osobnosti. Když je plně aktivní, točí se v zelené a červené barvě. Je jí přidělena žlutá barva, element oheň a smyslová funkce vid.Tato čakra má co dělat s city ve formě emocí. Ze strachu před emocemi potlačuje člověk své pravé city. Potlačený strach z agresí se projevuje depresemi. Důležitým úkolem 3.čakry je řízení pudů a přání spodních čaker a vědomé využití jejich kreativní energie.Představy, přání a plány mohou být bez námahy realisovány, neboť energie k tomu potřebné se vyskytují v množství zářícího světla. Člověk téměř magicky přitahuje to, co si přeje

Barevný léčivý paprsek

Jasná, sluncem prozářená žlutá posiluje funkce této čakry.Žlutá je léčivý paprsek pro všechny, kteří zápasí s duchovními problémy a pro ty, kdo čekají na osvícení svých myšlenek.Působí proti vnitřní únavě,poskytuje klidnou, veselou náladu a má vyjasňující a uklidňující vliv při duševních problémech

Srdeční čakra neboli srdeční centrum

Leží nad srdcem,má svítící , zlaté záření a je pramenem lásky a světla. K této čakře je přidělena zelená, ale také růžová a zlatá barva. Element vzduch a smyslové funkce hmat jsou jí adekvátní. Tato čakra je vitální, sílu dávající element kreativity, chť k životu a radosti je zde pro harmonii a vyrovnanost, srdečnost a velkorysost. Srdeční čakře se také říká "brána k duši", protože je to sídlo našich hlubokých a nejniternějších citů, kterými se může člověk spojit s universalní částí duše , s "Boží jiskrou".Srdeční čakra vyzařuje svou sílu obzvlášť silně kolem sebe.Je-li plně aktivní, vyzařuje soucit, porozumění a hlubokou životní radost. Tato čakra se vykazuje dvěma důležitými aspekty. Především tady jde o zdravou ,positivní sebelásku a o soucitnou , ochotnou lásku k bližnímu. Zdravá sebeláska - ne bezohlednost egoismus -je podstatným předpokladem pro naplněný , spokojený a vědomý život.

Barevný léčivý paprsek

Zelený paprsek dává harmonii a porozumění , přináší pocit míru  a smíření , sympatie a přátelství. Působí regeneračně na tělo, ducha a duši  a poskytuje nové energie a silné impulsy.Zelená je barva přírody,vegetace, života. Nejhlubší zelená , která se používá k léčení , je jasná , prosvícená smaragdově zelená, která působí chladivě, čistí , uklidńuje a osvobozuje.Osvobozuje duši od blokád, napětí a od starostlivých myšlenek, vztahujícíh se na materii.Léčivá zelená má v sobě kvality, které dokážou řešit lidské zájmy a nesnáze tím nejjemnějším způsobem.

Krční neboli hrdelní čakra

Je centrem lidské vyjadřovací schopnosti,kterou je tvořena kreativní komunikace s okolním světem. Zprostředkovává tím úmysl ducha a duše. Na této úrovni zakoušíme léčivý element obětavost, idealismus, respekt ,důvěru a pravou víru.Toto energetické centrum je tu pro inspiraci a pro spojení s vyššími moudrostmi, pro poznání a nezávislost.Nachází se na krku a v auře se projevuje stříbřitě modrá, přičemž často hraje trochu do zelena. K této čakře je přidělena modrá barva,element vesmír a smyslová funkce sluch.zde nacházíme vlastnosti abstraktního prostoru.Toto je charakteristické pro element vesmíru.Vesmírem jsou kontrolovány ostatní 4 elementy- oheň, voda, země, vzduch.Tímto představuje hrdelní čakra spojení mezi principem myšlení v čelní čakře a mezi spodními čakrami a je pokládána za most mezi myšlením a cítěním a mezi impulzy a reakcemi.

Barevný léčivý paprsek

Modrý léčivý paprsek daruje klid a mír a otevře ducha intuicím a spirituálním zážitkům.Hluboká modrá přináší nespokojené mysli vytoužený klid.Ukonejší a uvolní úzkostně napjatý nervový systém a zaručí pocit uklidněné důvěry ve všudypřítomnou moc boří lásky a moudrosti.

Čelní čakra neboli "třetí oko"

Tato čakra leží mezi obočím.Její funkcí je ovládání  celé bytosti. Leží na úrovni mozku, kde probíhá myšlení a kde před naším duchovním okem stále proudí myšlenkové obrazy a abstraktní ideje. Této čakře je přidělena indigová  barva.Zastupuje intuitivní ,podnětné elementy, rozšířený dohled, moudrost spojenou s inspirací, vyléčení v pravém slova smyslu.tady také leží zdroj kreativity, inteligence a rozhledu."Třetí oko" je sídlem všech procesů vnímání . Síla naší představivosti zde plodí energii ke splnění přání, změny nebo kreativní myšlenky. To, co člověk předtím možná nejasně tušil, se v této úrovni stává jasným intuitivním věděním, jasným viděním, slyšením a cítěním.Tato čakra má také co dělat s osobním postojem k okolí a se způsobem, kterým se člověk do tohoto okolí vpraví.

Barevný léčivý paprsek

Indigově modrá naplňuje ducha hlubokým klidem, posiluje smysly a dodává moudrost k porozumění spirituálních vjemů. Indigově modrý paprsek je paprskem pravého léčení , neboť v sobě nese podstatu a kvality všech spektrálních barev a vlastní i jejich zcela speciální charaktery a sevřenou sílu jejich léčivých, kosmických energii.

Temenní neboli korunní čakra

Tato čakra leží na temeni hlavy.Odpovídá jí duchovní element vyššího stupně vědomí , spiritualita. Tomuto energetickému centru je přidělena fialová barva.Na této úrovni zakusíme koncentraci na podstatné, proniknutí materie božím světlem, rozpuštění omezení a sjednocení s vyšším bytím sám se sebou.Temenní čakra má také co dělat s mocí a utlačováním, protože má vztah ke kořenové čakře, z čehož je zřejmé, že zde jde o moc, dosáhnout životní cíle vlastními schopnostmi. Utlačování v životě znamená, že jsou potlačovány, a tím omezovány, vlastní schopnosti. Svoboda je nutný předpoklad k sebeuskutečnění a k rozvinutí osobnosti. Vyrovnané energie v 7.čakře znamenají přístup do nevědomí, do otevřenosti vůči vyšším energiím. V korunní čakře neexistují blokády.Může být pouze méně, nebo více rozvinuta.

Barevný léčivý paprsek

Fialový léčivý paprsek je povzbuzující barevnou energii pro korunní čakru. Je to paprsek duchovní moci, který je v souzvuku s vesmírem -jemným elementem.Fialová způsobuje transformaci ducha a duše,ruší omezení a otevírá pohled do spiriutálních dimenzí.